Zakładanie trawnika z siewu i z rolki

Sposób na zakładanie trawnika często jest uzależniony od nakładów finansowych, jakie są przeznaczone na ten cel. Należy pamiętać, że nawierzchnia ta powstaje w ogrodzie jako ostatnia, jak już będzie rozmieszczona mała architektura oraz zostaną wytyczone i ułożone chodniki. Powodem jest fakt, że młode siewki są podatne na zniszczenia, a przenoszenie ciężkiego sprzętu i innych materiałów może doprowadzić do zadeptania i niepotrzebnego ugniecenia. Istnieją do wyboru dwie metody różniące się kosztami oraz terminem wykonania.

 zakładanie trawnika

Zakładanie trawnika z siewu – termin

Najtańszą możliwością jest tradycyjny wysiew nasion. Najlepszy termin na zakładanie trawnika tą metodą przypada na pod koniec kwietnia, a w niektórych rejonach w maju. Ziemia jest już wtedy dobrze nagrzana, co sprzyja szybkiemu kiełkowaniu nasion, a już po dwóch miesiącach nawierzchnia może być użytkowana. Drugim terminem jest koniec lata (sierpień, wrzesień), gdy jest ciepło, ale nie ma już upałów. Trzeba się jednak liczyć z koniecznością częstszego podlewania, ponieważ susza w najmłodszej fasie wzrostu roślin może mieć skutki odwrotne do zamierzonych.

Zakładanie trawnika z siewu – przygotowanie podłoża

Zanim zostaną wysiane nasiona należy dokładnie przygotować podłoże. Przede wszystkim dobrze jest oczyścić powierzchnię z chwastów, resztek korzeni i kamieni oraz dobrze ją wyrównać. Następnym etapem jest dobre spulchnienie gleby za pomocą glebogryzarki oraz wyrównanie grabiami górnej warstwy gleby. Ciężkie gleby warto przemieszać z piaskiem, a lekkie zagęszczamy kompostem, dzięki tym zabiegom podłoże będzie lepiej wiązało wodę i składniki odżywcze.

Po tych zabiegach należy pozostawić teren przeznaczony pod trawnik na około 10 dni (jeżeli pada deszcz) lub 3 tygodnie (jeżeli jest sucho) i dopiero po tym czasie można wysiewać nasiona. Do tego celu najlepiej użyć siewnik, przyspieszy to pracę, a nasiona będą bardziej równomiernie rozmieszczone niż w przypadku siewu ręcznego. Norma wysiewu podana jest zawsze na opakowaniu, jednak zakłada się, że jest to 20-30 g nasion na 1m2. Skład mieszanki jest ściśle uzależnione od przeznaczenia danego trawnika. Nawierzchnie sportowe muszą być bardziej odporne na ścieranie niż trawniki ozdobne, po których rzadko się chodzi, także zabiegi pielęgnacyjne są dostosowane do sposobu użytkowania.

Po wysianiu nasiona mieszamy delikatnie z powierzchniową warstwą gleby, a następnie ugniatamy walcem, aby dobrze zagłębiły się w podłożu i nie były wymywane w trakcie deszczu. Początkowo lepiej jest stosować zraszanie niż podlewanie wężem ogrodowym, gdyż młode siewki nie są mocno zakorzenione i mogą zostać uszkodzone. Pierwsze koszenie należy wykonać gdy trawa osiągnie wysokość 10 cm, przycina się ją maksymalnie o 1/3 wysokości, a następnie nawozi azotem.

Zakładanie trawnika z rolki

Założenie trawnika z rolki jest zdecydowanie mniej czaso- i pracochłonne, ale decydowanie bardziej kosztowne. Zaletą jest to, że można go zakładać prawie cały rok, wyjątkiem jest surowa zima. Jest on także gęsty i pozbawiony chwastów. Gotowa darń jest bardziej odporna na mróz niż delikatne siewki. Najkorzystniejszy jest jednak termin przypadający na kwiecień i maj. Należy także pamiętać o bardzo starannym przygotowaniu podłoża i jego wyrównanie. Fragmenty gotowego trawnika należy w miarę jak najszybciej rozłożyć jeden obok drugiego, tak by ściśle przylegały do siebie i były dobrze przyciśnięte do ziemi. Miejsca pomiędzy płatami dobrze jest wypełnić piaskiem 0,2 mm, co przyspieszy ich zrastanie. Następnie całość obficie podlewamy przez kilka dni.

zakładanie trawnika - trawnik z rolki

Dorota Blatsios, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu